VIP Technology

Kalibracja

VIP Technology Diagnostics oferuje Państwu usługę polegającą na wykonaniu precyzyjnych pomiarów i kalibracji obrabiarek CNC. Korzystając z naszego systemu pomiarowego jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zmierzyć geometrię maszyny, a następnie skompensować błędy w systemie sterowania.

Regularna kontrola i kalibracja maszyn to:

  • Klucz do wydajnej, powtarzalnej oraz wolnej od błędów produkcji
  • Weryfikacja parametrów maszyny dla klientów, którzy potrzebują zapewniania jakości
  • Poprawa produktywności poprzez oszczędność wielu godzin pracy programisty procesów CNC

Pomiar prostoliniowości maszyny pomaga zwiększyć jakość produktu, wydłużyć okres eksploatacji i skrócić przestoje. Prostoliniowość jest jednym z najczęstszych zastosowań geometrycznych w środowisku przemysłowym. To, co jest proste na jednej osi, może być wygięte na innej. Aby sprawdzić, jak bardzo prosta jest linia, należy przeprowadzić pomiar na osiach x oraz y. Dzięki naszej innowacyjnej technologii można przeprowadzić pomiary obu wymiarów w ramach jednego zestawu pomiarów i na nieskończonej długości linii.