VIP Technology

Regeneracja maszyn wirujących

Regeneracja maszyn wirujących

Jesteśmy w stanie państwu zaproponować regenerację maszyn roboczych w bardzo szerokim zakresie - zarówno wielu klas izolacji jak i wielu typów urządzeń. Magą to być maszyny komutatorowe, pierścieniowe oraz specjalnego wykonania. Nasze wyposażenie oraz specjalistyczny warsztat jest więc w stanie sprostać każdemu oczekiwaniu. Oferujemy usługi na własną rękę bądź we współpracy ze służbami technicznymi naszych Klientów.

Wykonujemy usługi diagnostyczne przy wykorzystaniu urządzeń nowej generacji, które pozwalają:

 • wykrycie wad uzwojeń z pomocą badania impulsem udarowym
 • testy jakości oraz zużycia maszyn elektrycznych
 • przeprowadzenie prób wirnika i ustalenie błędów oraz ich eliminacja

Dodatkowo serwisy i obsługę obejmujące:

 • maszyny elektryczne NW i WN
 • remonty bieżące, średnie i kapitalne w których skład wchodzą m. in:
  • przezwajanie izolacji
  • regeneracja, dorabianie wałów
  • dorabianie elementów mechanicznych
  • wymiany, regeneracje łożysk
  • regeneracja gniazd łożyskowych
  • wyważanie wirników
 • pomiary geometrii części mechanicznych
 • przystosowanie silników i poprawa ich sprawności
 • rozruch silników na obiektach
 • przeglądy i remonty ciągów technologicznych
 • diagnostyka stanu dynamicznego

Proces remontowy jest przeprowadzony tak, aby zapobiec wszystkim błędom. Przed dokonaniem finalnego rozruchu wykonujemy wcześniej szereg prób międzyoperacyjnych. Po wykonaniu zlecenia wykonujemy dodatkowo testy oraz kompletujemy dokumentację w formie raportu, który przekazujemy wraz z wyremontowaną maszyną.